Ogólne Warunki Współpracy

 

Składanie zamówień:

Zamówienia mogą Państwo składać: poprzez sklep internetowy http://phu-vmax.pl

pisząc na adres biuro@phu-vmax.pl; telefonicznie, dzwoniąc pod nr Tel 604817703 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Na zamówieniach podaje się wyłącznie nazwę produktu bądź numery części znajdujące się w opisie.

 

Zamówienia bez podanych pełnych danych oraz adresu zamawiającego nie będą realizowane. Złożone zamówienia pozostają aktualne do momentu realizacji bądź złożenia pisemnej rezygnacji. Nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie przed upływem 14 dni roboczych. Złożone zamówienie widnieje w systemie jako zamówienie

oczekujące bezterminowo - do momentu realizacji lub rezygnacji z niego. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, PHU-VMAX zastrzega sobie prawo do nie wysłania towaru. Zamówienie nie wymaga ze strony sprzedawcy potwierdzenia. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 

Realizacja dostawy:

Wysyłka następuje na koszt zamawiającego. Zamówienia złożone do godziny 13:00 realizowane są w dniu ich wpłynięcia, natomiast

zamówienia złożone po godzinie 13:00 realizowane są tego samego dnia lub następnego (w zależności od obłożenia pracy magazynu). W formularzu zamówienia proszę zaznaczyć wybrany przez siebie sposób wysyłki (Poczta Polska, kurier DPD) lub odbiór osobisty.

Przy odbiorze osobistym firmy, wymagane jest wcześniejsze umówienie telefoniczne.

. W przypadku braku zaznaczenia przewoźnika, zastrzegamy sobie prawo jego wyboru.

 

W chwili skompletowania całego zamówienia, jest ono automatycznie wysyłane, bez uprzedniego informowania klienta. Każde zamówienie jest traktowane jako osobne zlecenie zatwierdzane na bieżąco - kilka zamówień składanych jednego dnia może zostać wysłane jedną paczką.

PHU-VMAX nie bierze odpowiedzialności za zmiany warunków usług świadczonych przez przewoźników, a w szczególności za zmiany cennikowe, natomiast zobowiązujemy się do informowania swoich klientów o zmianach cen usług świadczonych przez przewoźników na oficjalnej stronie internetowej:

 

Cena:

PHU-VMAX sprzedaje towar na podstawie cen zawartych w sklepie internetowym. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny towarów w wyniku drastycznych zmian kursów walut lub zmian cenników hurtowych przez dostawców. Zamówienia złożone przed zmianą cennika będą realizowane w cenach z dnia zamówienia. Nasza cała, bieżąca oferta wraz z aktualnymi cenami oraz dostępnością towarów

znajduje się w naszym katalogu internetowym na stronie http://phu-vmax.pl

Do ceny doliczane są koszty związane z wysyłką.

PHU-VMAX udziela firmom branży motocyklowej oraz dla klientów indywidualnych rabatów na zakup towarów, przeznaczonych do montażu usługowego lub do dalszej odsprzedaży.

PHU-VMAX weryfikuje każdą działalność i zastrzega sobie prawo do nie przyznania rabatów hurtowych. Rabaty są uzależnione od obrotu, w jaki dana firma wypracowała. Rabaty są przyznawana po przekroczeniu kwoty zakupów 2000 zł brutto.

.

Reklamacje (FIRMY):

W przypadku firm zarejestrowanych na ogólnych warunkach współpracy w firmie PHU-Vmax okres rękojmi wynosi jeden rok. Zakupiony towar klient jest zobowiązany sprawdzić niezwłocznie po jego otrzymaniu (osobiście w naszym oddziale lub po odebraniu paczki od przewoźnika). Wadliwy towar należy dostarczyć do PHU-VMAX w ciągu 14 dni od ujawnienia wady. PHU-VMAX nie uwzględni reklamacji rzeczy używanej w sposób niewłaściwy, niezgodny z jej przeznaczeniem lub zamontowanej w motocyklu w sposób niedbały lub niezgodny z podstawowymi zasadami “kultury technicznej”, a także, gdy wystąpią szkody powstałe na skutek wypadku, błędu użytkownika, użycia towaru w sporcie lub innej imprezie o sportowym charakterze lub innego użycia towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w niezgodnych z jego przeznaczeniem warunkach, przechowywania towaru w złych warunkach, narażeniu go na wilgoć, dokonaniu niezalecanych modyfikacji, przeróbek, napraw, niewłaściwej instalacji, zastosowaniu nieodpowiedniego zasilania, poddaniu go nieuzasadnionym naciskom mechanicznym, nie zastosowaniu się do instrukcji obsługi lub innych działań, za które odpowiedzialności PHU-VMAX nie ponosi.

 

PHU-VMAX nie odpowiada ponadto za szkody powstałe na skutek powodzi, burzy, pożaru, działania piasku, kurzu lub brudu, trzęsień ziemi, siły wyższej, przepięć i wahań zasilającego napięcia elektrycznego, wycieku z akumulatora lub baterii, wystawienia towaru na nieuzasadnione działanie światła słonecznego, wilgoci, mrozu, upału i środowiska powodującego korozję, z powodu kradzieży lub w związku z podłączeniem innych urządzeń, niezalecanych do wspólnego podłączania przez PHU-VMAX.

Reklamacje zostaną uwzględnione tylko w przypadku, gdy:

- po otrzymaniu towaru wykryte zostaną w nim wady techniczne lub

- został on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy lub

- na skutek użytkowania powstaną wady, na które udzielana jest gwarancja.

W przypadku, gdy któraś z powyższych sytuacji będzie miała miejsce, należy odesłać towar do siedziby PHU-VMAX, na własny koszt.

Prosimy nie wysyłać zwracanego towaru na koszt odbiorcy; przesyłki takie nie będą odbierane. Demontaż reklamowanych rzeczy oraz ponowny montaż następuje na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Wysyłany towar musi być czysty, kompletny i dostarczony w całości.

Jeżeli do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej niezbędne będą dodatkowe dane, dotyczące użytkowania reklamowanego towaru, klient jest zobowiązany do dostarczenia takich informacji, pod rygorem nie rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, zwrócimy naprawiony produkt lub wymienimy go na pełnowartościowy w najszybszym możliwym terminie. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów magazynowych lub zakończonej produkcji), wystawimy fakturę korygującą i zwrócimy pieniądze.

W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną phu-VMAX może obciążyć klienta kosztami ewentualnej ekspertyzy.

Pozostałe kwestie, dotyczące reklamacji, nie zawarte w niniejszym Regulaminie, regulują odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeksu cywilnego wraz z późniejszymi zmianami.

 

Zwroty towaru (FIRMY):

PHU-VMAX zobowiązuje się przyjąć z powrotem towar zakupiony drogą wysyłkową, pod warunkiem, że jego stan oraz stan oryginalnego opakowania umożliwia dalsze jego odsprzedanie. Niemożliwe są zwroty produktów, noszących ślady używania lub montowania w pojeździe. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w wypełniony formularz reklamacji/zwrotu towaru. Gdy zwrot towaru następuje z winy kupującego, koszty przesyłki ponosi zamawiający.

Zwroty nie obejmują towarów sprowadzonych na specjalne zamówienie .

 

Reklamacje (KONSUMENCI):

Okres rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wynosi 2 lata. W przypadku ujawnienia wady, należy dostarczyć do siedziby firmy wadliwy produkt.

Czas na ustosunkowanie się do żądań klienta, wynikających z rękojmi, wynosi 14 dni - po tym terminie (w przypadku braku odpowiedzi z naszej strony) żądania konsumenta uznane są za uzasadnione. W przypadku uznanej reklamacji, zobowiązujemy się wymienić rzecz wadliwą lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Sprawy reklamacji szczegółowo regulują przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

Zwroty towaru (KONSUMENCI):

W przypadku konsumentów, z towaru zakupionego drogą wysyłkową w firmie PHU-VMAX można zrezygnować, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takim przypadku należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W przypadku zwrotu zakupionego towaru, konsument pokrywa koszt wysyłki do siedziby firmy. Jeżeli konsument przy zakupie wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez PHU-VMAX, nie są zwracane poniesione dodatkowe koszty. Zwrot płatności następuje w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru przez PHU-VMAX lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

 

Ryzyko:

PHU-VMAX zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad. Całość ryzyka związanego z ewentualną utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na kupującym od momentu odbioru towaru z magazynu lub z rąk przewoźnika, jeśli z jego usług kupujący zdecydował się skorzystać. PHU-VMAX zwolniony jest z odpowiedzialności za paczkę zniszczoną lub zagubioną. Zgodnie z polskim prawem przewozowym, odpowiedzialność taką przejmuje w całości przewoźnik. W przypadku wystąpienia opisanego powyżej zdarzenia, proszę kontaktować się

telefonicznie z nami w godzinach pracy pod nr tel.: 604 817 703. Czas rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od warunków, jakie ustala regulamin przewoźnika. Jeśli kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym czasie, PHU-VMAX automatycznie zwolniony jest z zobowiązań zamówieniowych i przysługuje mu prawo do natychmiastowej sprzedaży towaru innym osobom.

Ochrona danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednakże konieczne w celu zawarcia umowy handlowej, wystawienie faktury, dostawy zamówienia oraz otrzymania wpłaty. Administratorem danych osobowych jest PHU-VMAX, który zobowiązuje się

przechowywać wszelkie dane swoich klientów w sposób należyty, zgodny z założeniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień. Wszystkim osobom przysługuje prawo do kontroli, wglądu, poprawy i zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie dane pobrane od naszych klientów są wysoce poufne. Przekazanie danych organom administracji publicznej, urzędnikom lub innym służbom następuje z zachowaniem prawa polskiego i międzynarodowego. Dane uzyskane przez naszych pracowników w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych są używane wyłącznie do realizowania ich obowiązków wynikających z umowy o pracę.